Zdjęcie przedstawia otwarte dłonie podające odbiorcy serce, symbol przekazywanego organu.

Co sądzą Polacy na temat oddawania narządów do przeszczepów?

Przeglądając rozmaite doniesienia prasowe natrafiłem na bardzo interesujący sondaż CBOSu. Wynika z niego, że 80% dorosłych Polaków jest skłonna zgodzić się, by po śmierci pobrać z nich narządy do przeszczepów. Przeciwny temu jest tylko co dziewiąty badany.

Mimo tak powszechnej zgody panującej w tym temacie w narodzie, pobranie narządów Polacy uważają najwyraźniej za wyłącznie prywatną sprawę, ponieważ 75% z nas nawet zgadzając się na pobranie narządów nie rozmawiało nigdy na ten temat z bliskimi. Obecny sondaż różni się dość znacząco od poprzedniego, przeprowadzanego cztery lata temu. Odsetek osób aprobujących pobieranie narządów wzrósł o 6%, a niezgadzających się na tą procedurę ubyło o 4%. Niechęć do zostania dawcą jest najwyższa wśród osób najstarszych oraz najsłabiej wykształconych. Najchętniej własne narządy oddają mieszkańcy dużych miast z wyższym wykształceniem, będący przedstawicielami tak zwanych kadr kierowniczych. Dość dużą akceptację idea pobierania narządów do przeszczepów znajduje także wśród robotników niewykwalifikowanych oraz zwolenników, którzy deklarują się jako polityczni sympatycy lewicy, czyli w dzisiejszym języku elit politycznych – lewacy.

Jeśli najbliżsi krewni nie wyrażą zgody na pobranie narządów, lekarze nie mają prawa tego zrobić.

Jeżeli już ktoś decyduje się na rozmowę z bliskimi na temat oddania narządów, to są to niemal wyłącznie kobiety. W grupie rozmawiających aż 98% zgadza się na oddanie narządów. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem tak zwana deklaracja woli pełni tylko i wyłącznie funkcję informacyjną, przede wszystkim dla osób bliskich. Nie jest jednak dokumentem posiadającym moc prawną. W naszym kraju obowiązuje bowiem zasada zgody domniemanej. Deklaracja może w krytycznym momencie wpłynąć na decyzję rodziny zmarłego. Jeśli najbliżsi krewni nie wyrażą zgody na pobranie narządów, lekarze nie mają prawa tego zrobić.

Zdaniem ankietowanych najlepszą formą pytania o zgodę na pobór narządów – jest zgoda wyrażona za życia.

Z sondażu wynika także, że 79% procent Polaków, niezależnie od stanu wiedzy na temat deklaracji woli, zgodziłoby się ją wypełnić. Przeciwni wypełnianiu stanowią 14%, a trzech na stu pytanych już wypełniło takie oświadczenie. CBOS pytał także o zachowanie rodziny zmarłego w przypadku gdyby było wiadomo, że za życia nie miał on nic przeciwko pobieraniu narządów. W takiej sytuacji 89% wyraziłoby zgodę. Gdyby zmarły za życia był temu przeciwny, dwie trzecie bliskich postąpiłoby według jego woli, a jedna piąta wbrew niej. W przypadku braku wiedzy na temat tego, co uważałby na ten temat zmarły, 69% bliskich nie sprzeciwiłoby się pobraniu, a 14% nie wyraziłoby zgody.

Zdaniem ankietowanych najlepszą formą pytania o zgodę na pobór narządów jest zgoda wyrażona za życia. Taką koncepcję popiera 43% badanych. 42% za lepszą uznaje zasadę zgody domniemanej, a 5% jest zdania, że żadne z tych rozwiązań nie jest dobre.

Ciekawy jestem co sądzicie na temat przedstawionych tutaj danych. Osobiście zwróciłem uwagę na pewien dość istotny moim zdaniem szczegół. Na pobranie narządów zdecydowanie częściej zgadzają się młodzi Polacy, czyli ci którzy z racji wieku mogą przypuszczać, że śmierć jest od nich jeszcze bardzo daleko. Im starsi badani, tym ta chęć jest mniejsza. Być może więc chętnie deklarujemy pomoc innym czując, że zgadzamy się na coś czysto teoretycznie, a kiedy jesteśmy coraz bliżej śmierci i ryzyko pobrania narządów staje się coraz bardziej realne, usztywniamy swoje stanowisko.

Zwróćcie też uwagę na fakt, że mimo pozytywnych deklaracji, ciągle bardzo mało Polaków rozmawia na te tematy, a jeszcze mniej wypełnia oświadczenie woli. Jak to więc jest z tą naszą otwartością i chęcią przyjścia z pomocą innym? Czy problem pobierania narządów ciągle jest dla nas tematem tabu? Zachęcam was do dyskusji i wyrażania opinii na ten temat.

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.