Obrazek przedstawia trzy zarysy postaci na czarnym tle, dwie białe postacie stoja po bokach i patrzą na postać znajdującą się po środku. Śdodkowa postać jest czarna z białą otoczką, oraz niższa od pozostałych, wyraźnie różni się od nich. Na dole obrazka widnieje napis discrimination.

Co Polacy wiedzą o dyskryminacji?

Ciekawe wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego częstotliwości występowania dyskryminacji w Polsce wobec wybranych grup społecznych. Aż jedenaście procent więcej osób dostrzega dyskryminację ze względu na niepełnosprawność.

Najczęściej zdaniem Polaków dochodzi jednak do dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową (42 procent). Dyskryminacja z powodu niepełnosprawności znajduje się na czwartym miejscu (36 procent). W dalszej kolejności są dyskryminacje z powodu przekonań religijnych i wyznania (32 procent), osób o poglądach ateistycznych (28 procent) oraz tych w wieku powyżej 55 lat i więcej (25 procent). Najmniej narażeni na dyskryminację są przedstawiciele obydwu płci poniżej trzydziestego roku życia.

Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie 1066 osób powyżej piętnastego roku życia. Wnioski ogólne nie są pozytywne.

W Polsce można zaobserwować stały wzrost przekonań o występowaniu dyskryminacji. Najbardziej wzrosła liczba przekonanych o dyskryminacji z powodu niepełnosprawności. Większość Polaków trafnie rozpoznaje dyskryminację na rynku pracy lub na rynku usług, ale tylko 33 procent z nas wie, że jest ona zakazana przez prawo i konstytucję, kodeks pracy, kodeks cywilny czy wykroczeń.

Bardzo niewielka liczba osób które doświadczyły dyskryminacji zgłasza sprawę organom władzy publicznej. W efekcie nie mają one wielkich szans przeciwdziałania nierównemu traktowaniu. W artykule 32 konstytucji wyraźnie czytamy: Wszyscy są równi wobec prawa. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym społecznym czy gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Niestety 40 procent badanych nie ma wiedzy o prawach przysługujących osobie doświadczającej dyskryminacji np w obszarze zatrudnienia i usług. Warto więc wiedzieć, że osoba dyskryminowana jeśli skieruje sprawę do sądu ma prawo żądać przeprosin, przysługuje jej odszkodowanie od sprawcy i może domagać się zaprzestania naruszania zasady równego traktowania. Co ważne, to sprawca ma obowiązek udowodnić, że do dyskryminacji nie doszło. Osoba skarżąca musi tylko uprawdopodobnić i opisać sytuację, w której jej zdaniem miała miejsce dyskryminacja.

Poszkodowani mogą złożyć także skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich, który pełni funkcję niezależnego organu do spraw równego traktowania. Wniosek do rzecznika jest bezpłatny i nie wymaga zachowania żadnej szczególnej formy.

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.